Psykologisk Behandling

Psykolog Dina Charleman

Psykologisk behandling

Hvilken hjælp kan en psykolog tilbyde?

Hos en psykolog kan du få hjælp til at forstå dig selv bedre og herigennem opnå en større accept af, hvem du er. Du kan blive mere bevidst om dine følelser, behov og værdier. Herved kan du blive mere afklaret i forhold til, hvilke forandringer du evt. ønsker i dit liv, og hvad der skal til for, at du højner din trivsel og glæde. Desuden kan du blive inspireret til at afprøve nye handlemuligheder.

Der vil også være mulighed for at få bearbejdet en krise eller at få helet et traume fra fortiden. F. eks. bearbejdet en krise der er udløst af alvorlig sygdom, ulykke, skilsmisse, eller dødsfald i familien. Traumer der ikke er blevet tilstrækkeligt bearbejdet kan vise sig som smerter og ubehag i kroppen og gamle erindringer om traumet kan dukke op og være forbundet med svære følelser. En beskyttelsesstrategi kan være at erindringer om traumet er helt eller delvist ude af bevidstheden. Omkostningerne ved denne strategi er, at det er energikrævende og udmattende på længere sigt og at glæden og overskuddet mindskes.

Du kan ligeledes få hjælp til at få indsigt i tanke, føle - og handlemønstre, der er knyttet til forholdet til andre. Indsigten kan være grundlag for forandrings- og helingsprocesser, hverved der kan ske en transformation af gamle opfattelser. Automatpiloten kan blive slået fra, og du får mulighed for at træffe nye valg.

Arbejdsrelaterede temaer kan også være en grund til, at du vælger at starte op i terapi, f.eks. stresssymptomer eller hvis du har været udsat for mobning.

Et overordnet mål kan være at opnå en personlig udvikling, således at livet bliver mere tilfredsstillende og meningsfuldt. Eksempler på delmål kan, i denne forbindelse, være at fremme kontakten til egne ressourcer og udfolde dem, at blive mere bevidst om sine værdier og finde en retning i livet, at højne sit selvværd og føle sig mere hel, at udvikle nye problemløsnings-strategier eller at mærke egne behov og være tro mod sig selv.

Dina Charleman, aut. psykolog og specialist i psykoterapi © 2016 •

Psykologerne ved Amager Strand, Krimsvej 11F mf, 2300 København S