Databehandling

Psykolog Dina Charleman

Behandling af personoplysninger 


Journalisering:
Jeg har pligt til at skrive journal og skriver noter om dine sociale forhold og dit helbred. Formålet er, at give dig en god og relevant behandling. Din journal bliver opbevaret sikkert og destrueres 5 år efter vores sidste samtale. Du kan få oplyst, hvad der står i din journal.

Oplysninger fra andre: Hvis du har givet samtykke til fx din læge, forsikring, kommune m.fl., kan jeg fra dem modtage oplysninger om dig.


Tavshedspligt:
Jeg har tavshedspligt, og det er kun mig, der har adgang til din journal. Jeg kan dog videregive oplysninger til din læge, forsikring m.fl., hvis du har givet samtykke til det.

Underretningspligt: Jeg har pligt til at bryde min tavshedspligt, hvis der er alvorlig risiko for, at du er til skade for dig selv eller andre. Jeg har pligt til at underrette kommunen, hvis jeg vurderer, at et barn eller ung under 18 år er alvorlig truet på sin trivsel og udvikling.


Andre oplysninger:
Jeg kan registrere og videregive andre nødvendige oplysninger til brug for afregningsformål eller behandling af din sag, fx til din forsikring, sygeforsikring, kommune, hvis disse fuldt eller delvist betaler din behandling. Der videregives i disse tilfælde kun de oplysninger, som er nødvendige for behandlingen af din sag og kun med dit samtykke.
De oplysninger jeg har registret til afregningsformål udveksles kun i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision.
Disse oplysninger behandles fortroligt med hjemmel i databeskyttelsesforordningen.


Jeg følger retningslinjerne i EU`s dataforordning, psykologloven, serviceloven, og sundhedsloven.


 

Dina Charleman, aut. psykolog og specialist i psykoterapi © 2016 •

Psykologerne ved Amager Strand, Krimsvej 11F mf, 2300 København S