Hvem er jeg

Psykolog Dina Charleman

Jeg er født i 1964 og uddannet psykolog fra det Pædagogiske Universitet i København. I 2009 blev jeg autoriseret af socialministeriets Psykolog Nævn. Jeg har i en årrække været i gang med en specialist uddannelse i psykoterapi og modtager løbende supervision af psykologer, der er specialister i psykoterapi og supervision. Aktuelt er jeg i supervisionsforløb ved chefpsykolog Lars Sørensen og psykolog Tove Mejdal.  

Gennem mange år har jeg arbejdet med psykoterapi ud fra en helhedsforståelse af mennesket. Jeg tilbyder individuel-, par-, familie- og gruppeterapi. Mit terapeutiske udgangspunkt er primært kropspsykoterapeutisk, oplevelsesorienteret, eksistetielt og integrativt psykodynamisk. Jeg har desuden erfaring med at anvende metoder fra følgende tilgange: mindfulness/ACT, hypnose/visualisering samt SE-metoden (chok-traumebehandling).

Ud over mine erfaringer som privat praktiserende psykolog har jeg erfaringer fra ansættelser i privat og offentlig regi. F.eks. inden for psykiatrien, ved Kræftens Bekæmpelses Kræftrådgivning og på TUBA - Terapi og rådgivning for Unge, Børn af Alkoholafhængige forældre.

Mine erfaringsområder er eksempelvis:

• Sorg- og krisebearbejdning 

• Arbejdsrelaterede kriser og stress

• Chok, traume og belastningsreaktioner

• Personlig udvikling

• Seksuelt misbrug

• Forholdet til andre, f.eks. samlivs- og familieproblemer

• Eksistentielle problemstillinger

• Psykosomatiske reaktioner og smertehåndtering

• Afhængighedstilstande

• Nedtrykthed og depression

• Identitetsproblemer og lavt selvværd

• Angst og usikkerhed

 

Supervision tilbydes både individuelt og i gruppe af såvel egne fagfæller som andre faggrupper. Desuden tilbyder jeg undervisning og foredrag.

Som autoriseret psykolog har jeg tavshedspligt, og jeg er underlagt de nordiske etikregler for psykologer.

Jeg er medlem af Psykolog Foreningen, og medlem af følgende selskaber: Dansk Selskab for Kropspsykoterapi (næstformand),

Dansk Psykoterapeutisk selskab for Psykologer,

Forum for Eksistentiel Psykoterapi og

Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose.

Dina Charleman, aut. psykolog og specialist i psykoterapi © 2016 •

Psykologerne ved Amager Strand, Krimsvej 11F mf, 2300 København S